Info Tebiskin

TEBISKIN®  Cytoceuticals (Medical Devices)

TEBISKIN® är speciellt utvecklat för att komplettera mekanisk (dermabrasion/microdermabrasion), kemisk (peels) och/eller fysiologiska (laser/IPL) hudbehandlingar. Genom att kombinera dessa behandlingar med anpassade protokoll som inkluderar för- resp. efterbehandling med TEBISKIN® Cytoceuticals ökar behandlingseffekten samtidigt som risken för oönskade sido-effekter reduceras och hudens återhämtning påskyndas.

TEBISKIN® är ett nytt hudvårdskoncept där samtliga produkter är  klassificerade som Medical Device (medicintekniska produkter). En kvalitetssäkring för väl dokumenterade och kliniskt beprövad effektivitet för Din och Dina kunders säkerhet. Koncepter har utvecklats efter djupgående forskning om att förstå samverkan mellan olika ämnesförningar inom den molekylära biologin för epidermala keratinocyter och dermala fibroblaster samt kunskapen om cellernas kommunikation, celldeling och ämnesomsättning.

TEBISKIN® arbetar på cellnivå för att skapa förändring och stimulering som resulterar i förhöjd hudkvalitet och harmoni i hudens funktioner. Genom att komplettera var mekanisk, kemisk eller fysikalisk hudbehandling med regulatoriskt korrekta produkter erbjuder Du maximala effekter med minimala biverkningar på kortast möjliga tid.