Pris Omnilux/ledljus

LED- lampa

Med uppiggande rött eller blått ljus som verkar antiage eller antibaktriellt, tex. bra för besvär med eksem eller acne.

Kur 10 ggr: 2000 kr

6- mån kort: 5000 kr

Studentpris: Kur 10 ggr 1000 kr

6- mån kort: 2500 kr